FIM Speedway GP


Jako pierwsza firma w historii PGE Narodowego stworzyliśmy widowisko pirotechniczne odpalane z płyty Stadionu. Trwający ponad 2 minuty pokaz oparty na ponad 800 scenicznych ładunkach pirotechnicznych, 12 wytwornicach płomieni i 40 dyszach CO2 był idealnie zsynchronizowany z muzyką. To było wyjątkowe zakończenie FIM Speedway GP!